Begeleiding op lange termijn na obesitaschirurgie

Obesitaschirurgie is geen interventie die afdoende resultaten heeft als ze afzonderlijk wordt beschouwd. De patiënt moet voor en na de operatie begeleid worden. Waarom ? Wie verzorgt deze postoperatieve begeleiding ? Waaruit bestaat deze ? Antwoord van onze specialisten.

Behandeling van obesitas : een begeleiding op lange termijn, een absolute noodzaak?

Deskundigen zijn unaniem: iedere obesitaschirurgie moet vergezeld zijn van een langdurige postoperatieve begeleiding. En wel om verschillende redenen :

  • De inspanningen volhouden. Ten eerste is het doel van deze chirurgische ingrepen - gastrische bypass, sleeve gastrectomie en maagband - om een nieuwe en betere levensstijl aan te nemen. Na verloop van tijd kunnen echter slechte eetgewoonten ontwikkeld worden na obesitaschirurgie. Regelmatig de balans opmaken van de eetgewoonten en de fysieke inspanningen met gespecialiseerd medisch personeel helpt om iemands inspanningen op lange termijn te handhaven en een terugval na bariatrische chirurgie te voorkomen.
  • Voedingstekorten vermijden. Zelfs een goed uitgebalanceerd dieet is minder omvangrijk dan voor de operatie. Er kunnen zich dan ook bepaalde voedingstekorten voordoen, vooral na enkele jaren. Diëtisten moeten u dan ook naarmate de jaren verstrijken verschillende voedingssupplementen zoals vitamines voorschrijven.
  • Eventuele complicaties diagnosticeren. Er kunnen technische complicaties optreden na een bariatrische operatie, vooral na de plaatsing van een verstelbare maagband. Een goede opvolging is dus absoluut noodzakelijk om een eventueel probleem te diagnosticeren.

Een multidisciplinair medisch team voor een lange termijn patiëntenbegeleiding

Het volledige multidisciplinaire team dat de chirurgische procedure van de patiënt heeft voorbereid, blijft ook na de operatie volledig beschikbaar. Dit team bestaat uit een psycholoog, een diëtist, een medische voedingsdeskundige, een internist en een bariatrische chirurg. Allen kunnen de patiënt tijdens een bepaalde klinische situatie oriënteren of heroriënteren. De patiënt zal eerst maandelijks opgevolgd worden, vervolgens ieder kwartaal en tenslotte jaarlijks.

Is de postoperatieve opvolging identiek voor een patiënt met een sleeve, een bypass of een maagband ?

De basisopvolging van de patiënt blijft dezelfde, ongeacht de chirurgische bariatrische procedure die hij heeft ondergaan. Hoewel iedere operatie zijn eigen kenmerken heeft, verschilt de opvolging van de patiënt in de postoperatieve fase eerder volgens zijn profiel, dan volgens het type bariatrische interventie in België.

Om maar een paar voorbeelden te geven, een persoon met significante eetstoornissen of een negatieve kijk of zijn eigen lichaamsbeeld zal vooral baat hebben bij een intensieve begeleiding van een psycholoog. Een patiënt met longproblemen zoals slaapapneu, moet worden opgevolgd door een arts interne geneeskunde. Daarentegen zal het bij een technisch probleem de bariatrische chirurg of de gastro-enteroloog zijn die opnieuw tussenkomt en die de patiënt nauwlettend zal opvolgen.

Vragen over obesitaschirurgie en de begeleiding die dit met zich meebrengt?

Neem contact op met Professor Jacques Himpens en zijn multidisciplinaire team in Brussel. Wij zijn bereikbaar per telefoon of via ons online contactformulier. Onze medewerkers zullen u zo snel mogelijk de gevraagde informatie bezorgen.