Obesitas

Definitie

Obesitas wordt gedefinieerd door een overmatige ophoping van vetmassa als gevolg van een onbalans tussen de hoeveelheid opgenomen calorieën en de calorieverbranding. Het wordt sinds 1997 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkend als chronische ziekte .

Maateenheid

BMI (Body Mass Index) of Quetelet Index is de eenheid die vaak wordt gebruikt bij obesitaschirurgie om de mate van overgewicht te meten.
Het wordt verkregen door het gewicht (in Kg) te delen door het kwadraat van de lengte van een individu (in m). Dus als u 65 kilo weegt en 1m65 meet, is uw BMI 65 / (1,65) 2 = 23,9kg / m2.
Deze evaluatiemethode is onnauwkeurig, omdat er geen rekening wordt gehouden met de leeftijd van de patiënt, zijn geslacht en zijn werkelijke spiermassa. Toch is de BMI een evaluatietool die vóór elke operatie van obesitas wordt gebruikt ter beoordeling.

Bereken uw BMI

Gebruik de onderstaande module om uw body mass index (BMI) te berekenen:Verschillende gradaties van obesitas

De BMI berekening laat toe om de obesitas in te delen in verschillende gradaties: matig, ernstig of morbide.

 • Tussen 18,5 en 24,9 : spreken we van een “normaal” gewicht.
 • Tussen 25 en 29,9 : spreken we van overgewicht.
 • Tussen 30 en 34,9 : spreken we van matige obesitas.
 • Tussen 35 en 39,9 : spreken we van ernstige obesitas.
 • Meer dan 40 : spreken we van morbide obesitas.

Verschillende oorzaken van obesitas

Er zijn verschillende factoren die obesitas kunnen veroorzaken. Het is een multifactoriële ziekte.

 • De genetische factor: veel zwaarlijvige mensen hebben ten minste één ouder in dezelfde situatie. Erfelijke aanleg kan daarom bijdragen aan het ontstaan van deze ziekte.
 • Het metabolisme: dit zorgt ervoor dat de ene persoon tegenover de andere het opgenomen voedsel anders omzet, bijvoorbeeld in warmte of in vet.
 • Slechte eetgewoonten: een te grote energie-inname ten opzichte van het energieverbruik leidt onvermijdelijk tot obesitas. Veelvoudige te agressieve diëten kunnen ook leiden tot obesitas.
 • Gebrek aan lichaamsbeweging: een zittende levensstijl kan bijdragen aan een onevenwichtige energie-inname via de voeding.
 • De omgevingsfactor: de beroeps-, familiale-, sociale- en economische omgeving beïnvloedt de manier van leven en draagt daarom bij aan de ontwikkeling van obesitas.
 • Psychologie: psychische stoornissen zijn vaak gekoppeld aan een onevenwichtig eetpatroon.

Obesitas en de factoren van comorbiditeit

Comorbiditeitsfactoren verwijzen naar de aanwezigheid van een of meer aandoeningen die verband houden met een primaire ziekte, in dit geval obesitas. Inderdaad, obesitas gaat helaas gepaard met de ontwikkeling van andere pathologieën of sociaal-psychologische stoornissen.

Obesitas is gekoppeld aan andere ziekten zoals:

 • verhoogde bloeddruk ;
 • diabetes ;
 • slaapapneu ;
 • polyartrose ;
 • verschillende vormen van kanker ;

… maar houdt ook verband met sociale en psychische stoornissen :

 • gebrek aan zelfvertrouwen ;
 • eetstoornissen ;
 • moeilijkheden om anderen onder ogen te komen ;
 • ...