Wat te doen bij een terugval na een obesitasoperatie?

Ongeacht welk type bariatrische operatie men ondergaat – een sleeve, bypass of maagband - de patiënt loopt altijd het risico op een terugval. Hoe dit vermijden? Welke maatregelen nemen in geval van een mislukking ? Jacques Himpens, toonaangevende obesitaschirurg in Brussel, informeert u.

Wat verstaat men onder een "terugval" na een bariatrische operatie?

De deskundigen die obesitas behandelen spreken van een "terugval" in drie verschillende gevallen:

Onvoldoende verlies van overgewicht

Over het algemeen wordt een verlies van meer dan 50% van het overgewicht als een goed resultaat beschouwd. Niettemin kan het gewichtsverlies onvoldoende zijn.

Een gewichtstoename op lange termijn

Bariatrische chirurgie is een interventie die gevolgd moet worden door een langdurige verzorging. De patiënt moet inspanningen leveren en streven naar een gezonde levensstijl vanaf de postoperatieve fase, maar ook op middellange en lange termijn. Wanneer de patiënt in de loop van de tijd zijn inspanningen vermindert, kan het zijn dat hij weer aan lichaamsgewicht wint.

Complicaties in verband met een vorige operatie

De patiënt kan ook last hebben van complicaties die verband houden met een eerdere bariatrische interventie : gastro-oesofageale reflux, te veel of juist te weinig moeite moeten doen om te eten enz.

Risicofactoren voor een terugval na obesitaschirurgie

Er kunnen technische problemen zijn met de chirurgische aanpassingen, maar ook gedragsproblemen, en soms is het moeilijk om de dingen van elkaar te scheiden. Daarom is een goede postoperatieve opvolging zo belangrijk. Er kunnen zich eetstoornissen voordoen zoals voortdurend snoepen of binge eating (eetaanvallen of vraatzucht). Ook gebrek aan steun van de omgeving is een risicofactor, evenals het slecht inschatten van de implicaties van de operatie. Men moet bereid zijn om lange tijd een dieet te volgen.

Mogelijke oplossingen bij een postoperatief falen

De procedure die moet worden gevolgd bij een terugval varieert van geval tot geval. Het is eerst noodzakelijk om met de deskundigen om u heen te analyseren waarom u een terugval heeft. Betreft het een technisch probleem, een gebrek aan motivatie, een probleem van de opvolging of gewoon een verkeerd begrip van de te volgen regels na een obesitasoperatie ?

Aanvullende onderzoeken zoals radio's of bloedafname kunnen worden overwogen. Er zijn ook verschillende chirurgische mogelijkheden om een nieuwe start te maken. Dat zijn nog altijd wel ook operaties, maar dan technischer.

Mogelijkheden om kandidaten voor bariatrische chirurgie te beschermen tegen de risico's op een terugval

Een opvolging op lange termijn en een globale omkadering door een multidisciplinair team zijn erg belangrijk, omdat een persoonlijke aanleg voor gewichtstoename aanwezig blijft. Als men slechte eetgewoonten aanneemt, eventueel in de hand gewerkt door een technisch probleem van de chirurgische aanpassingen of door bijvoorbeeld een hormonaal probleem, kan er een gewichtstoename volgen. De aanwezigheid van een multidisciplinaire omkadering maakt het mogelijk om een aanleg voor een risico van terugval te detecteren.

Professor Jacques Himpens en zijn team informeren u!

Heeft u vragen over bariatrische chirurgie? Wenst u een consultatie bij professor Himpens? Contacteer ons telefonisch of via ons online formulier.