De anesthesie bij een obesitasoperatie : de voorzorgsmaatregelen voor uw welzijn

Wilt u een operatie ondergaan in Brussel voor de behandeling van morbide obesitas ? Tijdens uw ziekenhuisopname ontmoet u verschillende mensen uit het medisch team, waaronder de anesthesist.

Algemene anesthesie: een preoperatieve consultatie

Een algemene verdoving bij een operatie houdt rekening met :

 • Handhaving van de vitale functies op hun normale fysiologische waarden ;
 • Zorgen voor een hypnotische toestand om bewustzijnsverlies te veroorzaken tijdens de ingreep ;
 • Zorgen voor een optimale spierontspanning om het werk van de chirurg te vergemakkelijken ;
 • Pijn vermijden.

Een ontmoeting met de anesthesist is essentieel vóór de operatie om obesitas te behandelen, ongeacht het type operatie. Deze vindt plaats in de twee weken voorafgaand aan de opname, of de dag vóór de interventie.

Er worden verschillende onderzoeken uitgevoerd met een algemeen doel. Het gaat erom alle risico's op mogelijke complicaties te bepalen, deze te beheersen en te vermijden. De informatie die aan uw anesthesist moet worden verstrekt zijn :

 • Uw medische, chirurgische en familiegeschiedenis ;
 • Eventuele allergieën ;
 • Uw huidige geneesmiddelen : met sommige dient waarschijnlijk gestopt te worden voor de operatie.

De post-operatieve anesthesieconsultatie houdt ook uit het uitleggen van de verschillende stadia van uw ziekenhuisopname in.

De mogelijke complicaties voor een obese patiënt

Het preoperatieve onderzoek dient om de anesthesietechnieken aan te passen aan uw medische profiel.

De personalisatie van de zorg maakt het mogelijk om het proces menselijker te maken, terwijl een goede continuïteit zorgt voor kwaliteit : de anesthesist die uw preoperatieve beoordeling maakt, zal ook degene zijn die u opvolgt in de operatiekamer en u zal volgen tijdens uw gehele verblijf in ons ziekenhuis. Gedurende de ganse periode van uw ziekenhuisopname zal hij bereikbaar zijn voor het verplegend personeel.

Anesthesie bij bariatrische chirurgie is een discipline apart. Bariatrische chirurgische anesthesie instellingen vragen trouwens een minimum aantal bariatrische interventies per anesthesist per jaar, om voldoende ervaring op dit gebied te verwerven.

Er zijn inderdaad verschillende factoren waarmee men rekening moet houden bij een anesthesie voor een obesitaschirurgie, waaronder:

 • Materiaal aangepast aan de corpulentie van de patiënt ;
 • Groter risico op endotracheale intubatie ;
 • Frequenter cardiovasculaire en respiratoire antecedenten bij bariatrische patiënten ;
 • Grotere frequentie van slaapapneu ;
 • Vaker voorkomen van diabetes.

Zo zal uw anesthesist, die dus gespecialiseerd is in bariatrische chirurgie zoals een gastrische bypass, werken volgens het speciaal anesthesieprotocol met de naam "opioïde vrije anesthesie", een anesthesie die volledig vrij is van morfine en afgeleiden. Dat vermindert zowel de kans op slaapapneu als op postoperatieve misselijkheid en braken.

Snelle revalidatie na een bariatrische operatie

Een persoonlijk afgestemde zorgverlening draagt bij, bij een snelle rehabilitatie na bariatrische chirurgie. Ieder lid van het medische team - chirurg, anesthesist, voedingsdeskundige – draagt bij om de meest adequate en meest veilige verzorging te verlenen. Tijdens de postoperatieve periode is er een verhoogde opvolging, maar ook op lang termijn, na de behandeling tegen obesitas.

Wenst u meer informatie over maagoperaties en hun specifieke verloop in Brussel?

Neem contact op met de gespecialiseerde kliniek om obesitas te behandelen van Dr. Himpens in Brussel voor meer informatie of voor een consultatie. Ons medisch team is beschikbaar om u zo snel mogelijk te informeren